Uh…Biomassacentrale?

Allereerst, laten we het beestje bij zijn naam noemen. De gemeente heeft de aanvraag  vorig jaar in de krant gepubliceerd onder de titel: 'Houtstookoven'. Als je op deze term zoekt kom je uit bij de Intratuin en de pizzabakker. Het bestaat simpelweg niet. In iedergeval niet in deze context en dus ook niet bij de subsidieverstrekker (de overheid) en niet bij bedrijven die deze installaties leveren. Het is een zelfverzonnen term die al dan niet verzachtend heeft gewerkt, want bijna alle omwonenden en andere inwoners van Pijnacker-Nootdorp hebben de aanvraag gemist of dachten aan iets 'kleins'.  Een biomassacentrale is simpel uitgelegd  een grote kachel die biomassa (oa hout) verstookt voor (in dit geval) warmte in de kas. Zo kunnen ze het gasverbruik aldaar reduceren. Deze centrale wordt gebouwd voor één kweker. In de centrale wordt dmv een ketel stoom geproduceerd waarmee je het water (CV water van de tuinbouwkas) kunt verwarmen en met de stoom worden stoomturbine(s) aangedreven waar weer een generator aan is gekoppeld die stroom opwekt. Bij vol vermogen verbruikt de houtstookketel +/- 12m3 houtsnippers per uur, 288m3 per 24 uur, dat zijn 3 á 4 vrachtwagens met 80m3 trailers per dag. Dat is vergelijkbaar met 230 bomen van een doorsnede van 25cm met lengte van 10mtr, per dag.

Alle gegevens van de centrale zijn inmiddels openbaar gemaakt door de BW Stook bv ( de initiatiefnemers). Daar wordt wederom ons inzicht bevestigd:  de installatie is technisch gezien geschikt voor biomassa.  Het door BW Stook bv bepubliceerde document staat hieronder op de site.

Waar?

De inmiddels verleende vergunning voor de biomassacentrale komt aan de molenlaan 22, hoek Blokweg 1 in Pijnacker. Voor het beeld: rond de centrale (deels burgerwoningen, deels bedrijfswoningen) wonen binnen een straal van 40 meter 2 gezinnen en in een straal van minder dan  400 meter meer dan 50 kinderen en grenst het binnen 1000 meter aan de nieuwe wijk Ackerswoude.

Het is naief om te denken dat woningen op 1 km geen last hebben van de uitstoot van de centrale. Er zitten filters op de centrale maar deze filters maken de stof gemiddeld alleen maar fijner. En hoe fijner hoe slechter voor uw longen. Lees hier alles over op de site van het Longfonds.

Er zijn wel filters die beter werk verrichten maar die zijn vooralsnog niet te betalen. Deze centrale doet het met de eenvoudige versie. De filters houden volgens deskundigen 40 % van de uitstoot tegen. Verder weten we inmiddels dat de concentratie fijnstof vaak overschreden wordt doordat er bij vergelijkbare reeds bestaande centrales metingen zijn gedaan. Zie filmpjes en artikelen op onze site.

Dit is gezien de uitstoot van roet en fijnstof een heikel punt en ook de eerste zorg van deze ontwikkeling midden in de randstad. Deze provincie staat er wat betreft luchtgezondheid er het slechts voor en met de komst van biomassacentrales zal dit alleen maar verslechteren. Want gas is nog altijd 10x schoner.

Zie meer info van het RIVM (Rijks Instituut volksgezondheid en milieu):

https://www.trouw.nl/groen/rivm-waarschuwt-voor-biomassa-het-kan-de-gezo...

 

Subsidie

De centrale is commercieel interessant want er zit veel subsidie op. Zonder subsidie kan het niet draaien en het businessmodel is dan ook afgestemd op de jaarlijkse subsidie van 1,6 miloen. De  subsidie wordt namelijk gegeven op de geleverde kilowat uren. Het is dus financieel niet gunstig als de centrale niet draait.  In de lente en in de zomer, als de paprika’s het misschien niet nodig hebben zal de centrale dus toch draaien. Je kunt je afvragen hoe duurzaam dit is. En ook: is een energiecentrale zoals deze ‘agrarisch’ te noemen? In de aanvragen van de vergunning wordt er nl. consequent ‘industrie’ aangevinkt. Een goede vraag voor het college!!

Er is SDE subsidie aangevraagd voor 4,5Megawat en de looptijd van de vergunning is 12 jaar  waarvoor een maximale subsidie van

€ 20.314.800,-- wordt verstrekt. Dit betekend gemiddeld per jaar € 1.692.900,--. Dit is belastinggeld van ons allemaal en dit geval hoesten we het letterlijk op.

Duurzaamheid

Terug naar de middeleeuwen? Een boom doet er wat langer over om te groeien dan te verbranden, er moeten wat boten varen, er komen nogal wat dieselvrachtwagens langs per dag. In landen als Amerika en Canada zijn houtsnippers voor biomassacentrales al een volledige industrie. Volgens de initiatiefnemers komt al het  'A-hout'  (schoon hout)  wat zij willen verstoken uit Nederland. Het is dan zaak om te kijken of dit inderdaad waarheid is en haalbaar is. Daar bestaan namelijk bij meerdere deskundigen grote twijfels over. Is er de komende 12 jaar genoeg  A-hout in Nederland om te kunnen voldoen aan de vraag van biomassacentrales?  Als voorbeeld: alleen al in Bleiswijk, langs de HSL staan vanaf voorjaar 2018 ook twee mega biomassacentrales waar elke dag vrachtwagens vol,  A-hout moeten gaan leveren. Er zal naar verwacht wel krapte onstaan, daar hoef je niet voor gestudeert te hebben.

En dan Duurzaam? Goed hout verstoken? Hout waar normaal bijvoorbeeld spaanplaat van wordt gemaakt? Schoon goed hout wat volop in de bouw wordt gebruikt? Wij hebben hier onze vragen bij...

Het is een tijdelijke oplossing, het is niet duurzaam. En tergelijker tijd worden wij uitgerookt.

Lees hier over de nadelen >

Afbeelding 1: voorbeeld van een biomassacentrale

Afbeelding 2: voorbeeld van een biomassacentrale in Lelystad

Documenten Vergunningsaanvraag

Via onderstaande links kunt u de documenten voor de Vergunningsaanvraag die bij de gemeente ter inzage liggen downloaden.

Het betreft de volgende documenten:

Er zijn inmiddels diverse feiten ontdekt, waarop de vergunning kan worden aangevochten. Mocht u (meer) bewijs vinden waarom de vergunning ten onrecht is verleend, laat het ons weten dan zorgen wij dat deze met anderen wordt gedeeld.