De zittingen waren goed gevuld en er waren bevlogen sprekers. Van buurtbewoners en natuurverenigingen tot bewoners van Zoetermeer en het nieuwe Ackerswoude. De voorzitter vd onafhankelijke externe commissie zei op de laatste zitting: ‘ Oprecht onder de indruk te zijn van de kennis, verdieping en betrokkenheid van publiek en sprekers.’  Dat was een mooi compliment maar de bezwaarmakers hadden dit toch ook graag van de gemeente zelf gehoord. Een gemiste kans.

De externe commissie was ook vol lof over het verloop vd zittingen. Het waren er voor de gemeente Pijnacker-Nootdorp ongekend veel en daarom moest de ontmoetingskerk afgehuurd worden. De laatste zitting werd een latertje, maar ieder vertrok tevreden naar huis. Nu ligt het lot in de handen van de onafhankelijke commissie. Zij brengen over enkele weken advies uit aan het college.

29-05-2018 | Heeft u bezwaar gemaakt tegen de vergunning voor de Biomassacentrale in Pijnacker?

Maak gebruik van uw spreekrecht om uw bezwaar toe te lichten tijdens de hoorzitting op 11 of 21 juni 2018 bij de Commissie Behandeling Bezwaren van de gemeente. Meld u voor 1 of 11 juni (10 dagen voorafgaand) aan per e-mail via CBB [at] pijnacker-nootdorp.nl.

Er zijn 502 bezwaarschriften ingediend. Als bezwaarmaker heeft u ook een brief ontvangen van de gemeente. Belangrijke data en aandachtspunten zijn:

  • 30 mei publicatie van het complete dossier op www.pijnacker-nootdorp.nl
  • Voor 1 juni aanmelden voor de hoorzitting van 11 juni
  • Voor 11 juni aanmelden voor de hoorzitting van 21 juni
  • Tip: U kunt iemand machtigen om het woord voor u te laten doen
  • Bent u verhinderd, mail dan de gemeente via CBB [at] pijnacker-nootdorp.nl

 

26-05-2018 | Raadsdebat Biomassacentrale op 24 mei 2018

Full house! donderdag 24 mei moesten er stoelen bij gehaald worden. Omdat de bezwaarprocedure nog loopt kon er niet al te inhoudelijk gereageerd worden. Maar Gemeentebelangen Pijnacker-Nootdorp stelde vooraf een belangrijke vraag aan alle partijen: 'Hoe kijkt uw partij aan tegen een biomassacentrale in het algemeen (dus ook een houtstookcentrale die biomassa kan verstoken) voor nu en in de toekomst?

Alle partijen -behalve de VVD- waren niet positief en hadden hun bedenkingen over biomassacentrales in hun gemeente voor nu en in de toekomst. Sommigen waaruit ronduit tegen. Klik hier voor de volledige rapportage op www.pijnacker-nootdorp.nl. Klik hier voor een verslag op www.gbpn.nl.

 

24-05-2018 | Rapportage luchtkwaliteit van de Provincie Zuid-Holland- feb 2018 (bron: Provincie Zuid Holland)

Advies aan Provinciale staten: Bij de energietransitie sturen op maatregelen die bijdragen aan de verbetering van de luchtkwaliteit. Heeft de Gemeente Pijnacker-Nootdorp hier ook naar gekeken bij het verstrekken van de vergunning voor een biomassacentrale?

www.zuid-holland.nl/@20016/voortgangsrapportage/

 

09-05-2018 | RIVM waarschuwt voor biomassa: 'Het kan de gezondheid schaden' (bron: Trouw)

Het klonk als een oerdegelijk alternatief: de stook van biomassa als schone energiebron. Helaas, als ideale klimaatoplossing kunnen we dit wegstrepen. Het RIVM waarschuwt dat de stook van hout en groenafval zorgt voor een serieuze toename van fijnstof. Lees verder >

 

02-05-2018 | Telstar

 

20-04-2018 | NMP maakt bezwaar tegen houtstookoven Molenlaan in Pijnacker (bron: Pijnacker-Nootdorp Actueel)

Er is recent een omgevingsvergunning verleend voor een bouw van een houtstookoven aan de Molenlaan 22 in het oostelijk tuinbouwgebied in Pijnacker. De vergunning lag ter inzage tot 12 april 2018. Zoals onder andere te lezen was in de Telstar is er veel onrust ontstaan bij omwonenden in met name de woonwijken Ackerswoude en Klapwijk over de effecten van deze installatie op de luchtkwaliteit. Of die zorgen terecht zijn, is moeilijk te beoordelen omdat er weinig concrete informatie over de plannen beschikbaar is. Het is juist om die reden dat ook NMP besloten heeft om bezwaar aan te tekenen. Lees het volledige artikel >

 

19-04-2018 | B&W blijven bij hun mening: vergunning terecht verstrekt (Telstar)
Lees!!! Fout op fout... maar niet toegeven hoor, gewoon vasthouden aan je verhaal. Het zal wel de onwetendheid geweest zijn. Laten we het daar maar op houden. Anyway: binnenkort een nieuw college!

 

17-04-2018 | Vandaag op de site van Pijnacker-Nootdorp Actueel
College overtuigt bewoners niet >

 

16-04-2018 | Glastuinbouw gaat voor aardwarmte! (bron: www.oneworld.nl)

Nederland heeft ongeveer 10.000 hectare glastuinbouw. Op vijftien plaatsen wordt veelal met succes met deze winning van aardwarmte gewerkt, en het gaat rap beter. Nu de minister van EZK bedrijven dringend heeft verzocht met alternatieven voor het Groningse gas te komen, hebben de gezamenlijke tuinders een plan gemaakt om nog eens vijftig geothermiebronnen te creëren. De kosten voor een warmtebron op 3 km diepte zijn gemiddeld 12 miljoen euro. Dat is een fikse investering, maar de exploitatiekosten voor de rest van deze eeuw zijn minimaal. Bonus: de CO2-uitstoot van deze vorm van warmteopwekking is nagenoeg nihil.

Een snelle rekensom laat zien dat overschakelen op aardwarmte voor de gehele sector een investering vraagt van 600 miljoen. Laat dat bedrag nu precies gelijk zijn aan de jaarlijkse energierekening van de gezamenlijke tuinders in de glastuinbouw. Als dat geen prachtige business case is. 

Lees het hele artikel >

 

13-04-2018 | Mogelijke komst van biomassacentrale houdt de gemoederen flink bezig (bron: Algemeen Dagblad)

Houtstookoven of biomassacentrale? Wat op een kilometer afstand van Rokkeveen komt, houdt de Zoetermeerse gemoederen bezig.

Lees het hele artikel >

 

11-04-2018 | Gemeente promoot duurzaamheid

Gemeente adverteert nu met mooie posters in het centrum van Pijnacker en in Nootdorp. Kennelijk hebben ze voor de ondernemers hier, innovatie, duurzaamheid en de natuur hoog in het vaandel. Wat mooi! Wij vinden het alleen vreemd dat er geen pijp 15 meter hoog op de achtergrond te zien is. (Waar 24 uur p/d, all year round een rookpluim uitkomt. Ook als het bloedheet buiten is!!) Of lopen ze daar toch niet zo mee te koop? Omdat het eigenlijk helemaal niet zo groen & fraai is, misschien? En al helemaal niet innovatief - we gaan immers terug naar de middeleeuwen?

 

12-04-2018 | D66: lokale versus landelijke standpunten

Wethouder VanStaalduine (Pijnacker-Nootdorp) van D66 denkt er anders over dan zijn collega’s in Gelderland. Daar willen ze scherpe voorwaarden stellen aan de zogeheten 'houtige biomassa’ verbrandingsinstallatie.
https://gelderland.d66.nl/verbranden-biomassa-geen-duurzame-oplossing-klimaatverandering/

 

11-04-2018 | Telstar van woensdag 11 april 2018

Columnist uit de Telstar gaat in op de  non-communicatie van de Gemeente naar hun bewoners. Ook een schrijvende lezer met verstand van afvalhout geeft zijn mening.