Alternatieven

Wij doen een dringend beroep op de politiek en de Gemeente Pijnacker-Nootdorp om in onze regio écht werk te maken van duurzame energie voor de glastuinbouw en woonwijken in plaats van een tijdelijke, schadelijke oplossing. In het Westland bijvoorbeeld ligt er wél al een plan om de glastuinbouw vanaf 2021 duurzaam te verwarmen. In dit geval met restwarmte uit de Rotterdamse haven. Kijk voor meer informatie op www.warmtewestland.nl

Verder is er in onze regio een omvangrijk en belangrijk leidingtracé in wording:

  • Eneco is bezig met een nieuw leidingtracé genaamd “Leiding door Midden”. Hierbij worden warmte buizen uitgelegd vanaf Vlaardingen door het Westland vervolgens naar Den Haag en naar Rijswijk, Delft en Pijnacker;  de warmte rotonde. Het project Leiding door Midden is reeds in een vergevorderd stadium (engineering matig), de laatste berichten zijn dat zelfs de Gemeente Delft het warmte net wil binnen brengen in het centrum van Delft.
    Bekijk hier de presentatie 'Leiding door het Midden'.

Anderen alternatieven zijn:

  • Aansluiting op Ammerlaan The Green Innovator aardwarmte, daar zij nu door de gemeente een lening van 5 miljoen krijgen (dan wel de gemeente met geld van de burgers garant staat voor de lening) kunnen de kwekers in het gebied Oost en Ackerswoude worden voorzien van aardwarmte d.m.v. stadsverwarmingsleidingen, tevens kun je nadenken om meer woonwijken in Pijnacker te gaan voorzien met aardwarmte.
  • Dit zeer interessante en actuele document gaat over duurzaam ondernemen in energie in Oostland Greenport (ons gebied valt hieronder), waar de bebouwde omgeving op mee kan liften. Een document wat wethouder B. Van der Deijl van Pijnacker-Nootdorp heeft ondertekend.